Voogd, Mechelen

Intro

Sinds mei 2004 krijgen niet-begeleide buitenlandse minderjarigen die België binnenkomen een voogd toegewezen. Die heeft als taak de belangen van de minderjarige te behartigen en te beschermen binnen het kader dat hiervoor in België bestaat.

Bij Rode Kruis-Vlaanderen werkt een team van voogden die elk minstens 25 niet begeleide minderjarige vluchtelingen ondersteunen en begeleiden.

Functiebeschrijving

 • Je bent de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige bij alle rechtshandelingen en procedures;
 • Je bouwt een vertrouwensrelatie uit met de minderjarige;
 • Je draagt er zorg voor dat een goede opvang voorzien wordt voor de minderjarige (zowel op vlak van onderwijs, psychologische bijstand, medische verzorging, huisvesting, opsporing van familie, …);
 • Je waarborgt het goede beheer van de goederen van de minderjarige;
 • Je rapporteert aan de vrederechter en de dienst voogdij op het Ministerie van Justitie, door op wettelijk voorziene momenten een onderbouwde verslaggeving te verzorgen;
 • Je werkt in nauw overleg met je collega-voogden en valt onder de verantwoordelijkheid van de manager van het departement Opvang voor Asielzoekers.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een bachelor diploma, bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting;
 • Je hebt minstens 2 jaar effectieve ervaring in het werken met verzoekers om internationale bescherming of in de bijzondere jeugdzorg;
 • Kennis van de voornaamste elementen uit het vreemdelingen- en jeugdrecht is een belangrijke troef;
 • Je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands, maar ook in het Frans en in het Engels kan je je vlot uitdrukken. Kennis van elke andere taal is een plus;
 • Je legt gemakkelijk contact met mensen op verschillende niveaus en weet op discrete wijze met informatie over te gaan;
 • Je bent flexibel in tijd en ruimte: 
  • Je verplaatst je veelvuldig naar verschillende opvangcentra, rechtbanken, …. 
  • Je werkt met niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, waardoor je ook regelmatig ’s avonds zal werken.

Ons aanbod

 • Voltijds contract van 38 uur per week;
 • Je stapt in een contract onbepaalde duur;
 • Onmiddellijke indiensttreding;
 • Salaris volgens barema 237 en afhankelijk van de werkervaring;
 • Je verzorgt samen met de collega-voogden de permanenties en ontvangt een vergoeding op de momenten dat je effectief van wacht bent;
 • Groepsverzekering (incl. verzekering gewaarborgd inkomen) en mogelijkheid tot aansluiting bij hospitalisatieverzekering (met persoonlijke bijdrage);
 • Woon-werkverkeer met de trein wordt volledig terugbetaald – in een busabonnement komen we 75% tussen, een netto fietsvergoeding van 0,27€/km; vergoeding overige vervoersmiddelen (auto, moto) is overeenkomstig sectorale en wettelijke regels.

Plaats van tewerkstelling

 • Mechelen
Max bestandsgrootte 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Max bestandsgrootte 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Bedankt! We hebben je sollicitatie goed ontvangen.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Max bestandsgrootte 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Bedankt! We hebben je sollicitatie goed ontvangen.
Oops! Something went wrong while submitting the form.