Stafmedewerker trainer 18-21 jarigen

Intro

Rode kruis Vlaanderen neemt deel aan een project om “Niet Begeleide Minderjarigen Vluchtelingen” (NBMV) die volwassen worden (vanaf 18 jaar en tot 21 jaar) extra begeleiding te geven die voornamelijk gericht is op het ontwikkelen van zelfstandigheid en autonomie.

Het is een nieuw project, waardoor er tijdens de loop en uitrol van dit project nieuwe bevindingen en ervaringen opgedaan zullen worden. Hierdoor is het ook mogelijk dat we de werkwijze en aanpak zullen bijsturen in de loop van het project.

Functiebeschrijving

 • Je geeft vormingen aan Verzoekers Internationale Bescherming (VIB’s - bewoners) in de leeftijdscategorie 18-21 jaar die in de collectieve opvangcentra van RKV wonen en dit m.b.t. thema’s die relevant zijn binnen de voorbereiding op hun zelfredzaamheid: hieronder een niet exhaustieve opsomming van thema’s die aan bod zullen komen in verschillende sessies per centrum:
  • Toekomstoriëntering
  • Vrije tijd en netwerk
  • Opleidingen ivm Identiteit, grenzen, seksuele voorlichting, wettelijk kader ed
  • Wetgeving en administratie in België
  • Digitale sessies basis computervaardigheden
 • Samen met de opvangcentra zorg je ervoor dat de doelgroep in kaart wordt gebracht en er afgestemd wordt hoe de specifieke ondersteuning van de kwetsbare profielen kan gebeuren;
 • Je zorgt dat er structureel praatsessies georganiseerd worden in elk opvangcentrum voor de doelgroep;
 • Je zorgt er voor dat er op een structurele manier contact is met de doelgroep waarbij ze al hun vragen kunnen stellen (nav de opleidingen);
 • Je brengt systematisch verslag uit over de voortgang van het project en de relevante issues die in de opleidingen en begeleidingstrajecten aan bod komen.;
 • Je zorgt er mee voor dat er intervisiemomenten plaatsvinden met de begeleiders van deze doelgroep in de centra;
 • Je voert de administratie die bij het project hoort: evaluatiedocumenten bijhouden en registreren, opleidingen plannen, …
 • Je houdt je kennis over het werkveld en specifiek voor het project op peil;

Jouw profiel

 •  Je behaalde een diploma hoger onderwijs in een menswetenschappelijke richting (sociaal werk, orthopedagogie, (toegepaste) psychologie, sociologie, criminologie, readaptatiewetenschappen,…) .

 • Je hebt ervaring met of sterke interesse in het geven van (interactieve) opleidingen;
 • Je hebt ervaring in de omgang en begeleiden van cliënten;
 • Je kan een gesprek in een anderstalige groep leiden. Vaak in de aanwezigheid van een tolk;
 • Je kan inspelen op de relevante thema’s die deelnemers aanbrengen;
 • Je hebt kennis van of ervaring met adolescenten, en met de leefwereld van verzoekers om internationale bescherming;  
 • Je voelt je comfortabel om in groep te spreken, ook over gevoelige thema’s zoals over seksualiteit, seksuele gezondheid en seksueel grensoverschrijdend gedrag;
 • Je bent bereid om je nagenoeg dagelijks te verplaatsen naar een opvangcentrum in Vlaanderen:
  • We voorzien hier clusters van een 3-tal centra waar je wekelijks aanwezig zal zijn
  • Tijdens de eerste opstartperiode zal je ook wekelijks aanwezig zijn op de hoofdzetel in Mechelen
 • Je hebt een goede kennis van MS Office
 • Je hebt bij voorkeur kennis van het Frans, Engels en/of een andere taal dan het Nederlands
 • Je bent contactvaardig en kan zowel mondeling als schriftelijk goed communiceren;
 • Je bent diplomatisch, correct en positief ingesteld;
 • Je bent leergierig en je kan snel en grondig informatie verwerken;
 • Je bent integer en handelt in overeenstemming met de fundamentele beginselen van het Rode Kruis;

Ons aanbod

 • Een boeiende en afwisselende werkomgeving. 
 • Contract onbepaalde duur met clausule: duur is afhankelijk van de duur van het project 18-21 jarigen;
 • Voltijdse tewerkstelling in een 38-urenweek;
 • Verloning volgens barema 237 in PC 319.00: we nemen de helft van je totaal aantal jaren werkervaring over;
 • Maaltijdcheques van 8 euro per dag;
 • Groepsverzekering en mogelijkheid tot aansluiting bij hospitalisatieverzekering (met persoonlijke bijdrage);
 • Woon-werkverkeer met de trein wordt volledig terugbetaald – in een busabonnement komen we 75% tussen, een netto fietsvergoeding van 0,34€/km; vergoeding overige vervoersmiddelen (auto, moto) is overeenkomstig sectorale en wettelijke regels.

Plaats van tewerkstelling

Max bestandsgrootte 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Max bestandsgrootte 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Bedankt! We hebben je sollicitatie goed ontvangen.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Max bestandsgrootte 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Bedankt! We hebben je sollicitatie goed ontvangen.
Oops! Something went wrong while submitting the form.